Μαθητές - Σχολική Χρονιά: 2023 - 2024

Τμήμα Αγόρια Κορίτσια

Σύνολο

τμήματος

Σύνολο

Τάξης

Α΄1 13 9 22  
Α΄2 14 8 22 44
Β΄1 12 9 21  
Β΄2 14 9 23 44
Γ΄1 11 14 25
Γ΄2 9 16 25 50
Δ΄1 7 11 18  
Δ΄2 9 9 18 36
Ε΄1 14 11 25
Ε΄2 9 15 24 36
Στ΄1 6 12 18
Στ΄2 9 8 17
Στ'3 7 10 17 52
Σύνολο 134 141 275 275