Προσωπικό

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
1 Ροδούλα Νικολάου Διευθύντρια
2 Αναστασία Παπανδρέου Γεωργίου Β.Δ.
3 Μαρία Στέγκα Αθανασιάδη (Β.Δ.) Στ΄3
4 Παύλος Ρήγας (Β.Δ.) Στ΄2
5 Χριστιάνα Γεωργίου Δασκάλα Στ'1
6 Βάσια Αναστασίου  Δασκάλα Ε ΄2
7  Έρικα Στυλιανίδου                    Δασκάλα Ε' 1
8 Γιώτα Διάκου  Δασκάλα  Δ΄2
9 Άννα Νικολαΐδου Δασκάλα Δ΄1
10 Λιάνα Συλικιώτου Δασκάλα Γ΄2
11 Παναγιώτα Σταύρου                             Δασκάλα Γ΄1
12 Μαρία Χριστοδούλου Δασκάλα Β'2
13 Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου Δασκάλα Β΄1
14 Μαρία Μιχαηλούδη Δασκάλα Α' 2
15 Θάλεια Μηνά Δασκάλα Α΄1
16 Στέλλα Χριστοδούλου  Δασκάλα Β΄
17 Άλκηστις Παπαδοπούλου Δασκάλα Γ' 
18 Ντόρις Ιωάννου Δασκάλα Αγγλικών
19 Κυριακή Κυριάκου Δασκάλα 
20 Παναγιώτης Κασάπης Δάσκαλος Φυσικής Αγωγής
21 Παναγιώτης Αρτεμίου Δάσκαλος Φυσικής Αγωγής
22 Μαρία Κάσινου Δασκάλα Μουσικής
23 Τερέζα Μαρκίδου Δασκάλα Τέχνης
24 Έφη Πηλαβά Δασκάλα Τέχνης
25 Πετρούλα Κουρουκλά - Σκούλλου Δασκάλα
26 Μαριάννα Αγκαστινιώτου                   (Β.Δ.) Λογοθεραπεία
27 Λουκία Αχιλλέως Κοσμά Δασκάλα Ειδικών Μαθησιακών
Νοητικών κ.α. Δυσκολιών   
28 Σοφία Κωνσταντίνου Δασκάλα Ειδικών Μαθησιακών
Νοητικών κ.α. Δυσκολιών     
29 Χριστόφορος Κυπριανού Λογοθεραπεία