ΕΛΛΗΝΙΚΑ Στ'

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ψηφιακή τάξη - Στ΄ Δημοτικού

http://anoixtosxoleio.weebly.com/gammalambda974sigmasigmaalpha.html

Εκπαιδευτικό υλικό για διάφορα θέματα

http://www.thrania.com/

Εκπαιδευτικό υλικό για δημιουργική παραγωγή λόγου

http://www.reoulita.com/

Υλικό από την έρευνα PIRLS για κατανόηση κειμένων

http://keea-pirls.pi.ac.cy/pirls/index.php?id=released-material

Υλικό από την έρευνα PISA για κατανόηση κειμένων

http://keea-pisa.pi.ac.cy/pisa/data/uploads/examples/katanoisikeimenou2006.pdf

Διάφορα φύλλα εργασίας

http://taksiasterati.blogspot.com/p/blog-page_28.html#.Xn9tEG5uL7M

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΙΔΙΑ

Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών 

http://popplet.com

Δημιουργία σταυρολέξων

http://crosswordlabs.com

Δημιουργία συννεφό-λεξων

http://wordart.com

Δημιουργία λογότυπων, αφισών, καρτών και άλλων εντύπων σε μορφή πόστερ

http://www.postermywall.com

Δημιουργία ιστοριών

http://www.storyboardthat.com/