Το Σχολείο μας

Το Δημοτικό Σχολείο Περνέρα λειτούργησε τη σχολική χρονιά 1990-1991 ως ενιαίο δημοτικό σχολείο από Α΄ – Στ΄ τάξη, με 10 τμήματα.

 

Το ιστορικό του σχολείου

Κανονισμοί του σχολείου

Τα νέα του σχολείου