Κανονισμοί Σχολείου

  • Αρχική Ανακοίνωση με τους κανονισμούς για την λειτουργία του σχολείου
    Διαβάστε τους κανονισμούς

     
  • Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο έχει ετοιμάσει ένα γενικό πλαίσιο του κώδικα συμπεριφοράς των μαθητών του σχολείου μας, έχοντας ως άξονες τον σεβασμό, την ευθύνη και την αλληλεγγύη.
    Μπορείτε να τον διαβάσετε αναλυτικά πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο.
  • Κώδικας συμπεριφοράς 2022 - 2023