Τα νέα του σχολείου

Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2022-23

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΝΕΡΑ

Πειραιώς 41, Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22316010

Τηλεομοιότυπο: 22871698

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dim-pernera-lef@schools.ac.cy

 

 

 

Θέμα: Εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία

για τη σχολική χρονιά 2022-2023

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορείστε τα ακόλουθα:

 

Α. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

 1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α΄- Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ των γονέων/κηδεμόνων:

 

 • 22 Δεκεμβρίου 2021: Θα αποσταλεί στους γονείς/κηδεμόνες, μέσω των παιδιών, έντυπο για Δήλωση Εγγραφής.
 • 10-14 Ιανουαρίου 2022: Οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν το έντυπο και το αποστέλλουν, μέσω των παιδιών τους, πίσω στο σχολείο.

 

 1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (παιδιά που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Δημοτικού και μεγαλύτερα παιδιά που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο Δημοτικό Σχολείο Περνέρα) - ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ των γονέων/κηδεμόνων:

 

 • 10-14 Ιανουαρίου 2021: Οι γονείς/κηδεμόνες παραδίδουν στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, όλα τα απαραίτητα έντυπα/πιστοποιητικά/ έγγραφα για την εγγραφή του παιδιού τους και την αίτηση για μετεγγραφή (αν επιθυμούν μετεγγραφή).
 • Τηρώντας αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται στον προθάλαμο του σχολείου έχοντας συμπληρώσει, εκ των προτέρων, όλα τα απαραίτητα έντυπα. Τα εσωκλείουν σε φάκελο και τα τοποθετούν στο  ειδικό κιβώτιο που θα βρίσκεται εκεί.

 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, οποιασδήποτε εθνικότητας, που διαμένουν στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη παραμονή των γονέων/κηδεμόνων τους στο νησί.
 • Δεκτά για εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2016.

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

 • Οι εγγραφές όλων των νέων μαθητών/ριών γίνονται στο Δημοτικό Σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, έστω και αν κάποιος γονέας/κηδεμόνας προτίθεται να ζητήσει μετεγγραφή.  
 • Οι αιτήσεις για μετεγγραφή υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, κατά την περίοδο των εγγραφών.
 • Στις περιπτώσεις μαθητών/ριών που έχουν μεγαλύτερα αδέρφια σε Δημοτικό Σχολείο, τα οποία φοιτούν στις τάξεις Α΄-Ε΄, κατά την παρούσα σχολική χρονιά, και ενδιαφέρονται για εγγραφή (α) στο Νηπιαγωγείο που γειτονεύει με το συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο ή (β) στο συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο, η εγγραφή σε περίπτωση που δεν είναι η εκπαιδευτική τους περιφέρεια, γίνεται χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της μετεγγραφής.  

 

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙ ΩΝ ΠΟΥ:

 

1. ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΝΕΡΑ:

 

 • Τα πιο κάτω έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν κατά τη διαδικασία των εγγραφών/μετεγγραφών:
  • ΔΔΕ 11 «Αίτηση για Εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική Τάξη)»
   • Έντυπο ΔΔΕ 29 «Βεβαίωση Φοίτησης σε Νηπιαγωγείο» ή Βεβαίωση φοίτησης σε Κοινοτικό/Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο.
   • Πιστοποιητικό Γέννησης/Διαβατήριο
   • Λογαριασμοί σκυβάλων και ηλεκτρικού ρεύματος*.
   • Κατάσταση εμβολιασμού
 • Σημειώνεται, επίσης, ότι κατά την έναρξη της φοίτησης στην Α΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων, τον Σεπτέμβριο του 2022, θα είναι απαραίτητη η παρουσίαση επίσημου ενδεικτικού φοίτησης στην Προδημοτική τάξη από Δημόσιο/Κοινοτικό/Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο.

 

2. ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΕ  Β΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ  ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΝΕΡΑ

 

 • Έντυπο ΔΔΕ 11 «Αίτηση για Εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική Τάξη)» 
 • Έντυπο ΔΔΕ 29 «Βεβαίωση Φοίτησης σε Δημοτικό Σχολείο»
 • Έντυπο ΔΔΕ 33 «Αίτηση για Μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο  άλλης περιοχής» (μόνο για τα παιδιά που επιθυμούν να ζητήσουν μετεγγραφή από το σχολείο στο οποίο ήδη φοιτούν ή από το σχολείο που εγγράφονται για πρώτη φορά με βάση την εκπαιδευτική τους περιφέρεια) 
 • Πιστοποιητικό Γέννησης/Διαβατήριο
 • Λογαριασμοί σκυβάλων και ηλεκτρικού ρεύματος*.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

 

 

 

*Σημείωση:

 • Σε περιπτώσεις που η κατοικία διαμονής του/της μαθητή/μαθήτριας είναι ενοικιαζόμενη και δεν είναι δυνατόν να προσκομιστεί  λογαριασμός σκυβάλων, θα πρέπει να προσκομιστεί, επιπρόσθετα από τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και το ενοικιαστήριο έγγραφο. 
 • Στις περιπτώσεις που λόγω πρόσφατης μετακόμισης, δεν υπάρχει  λογαριασμός σκυβάλων, θα πρέπει να προσκομιστεί η άδεια οικοδομής και πρόσφατος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος
 • Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στους γονείς/κηδεμόνες που μένουν στην ίδια οικία με τον παππού και τη γιαγιά ή άλλους συγγενείς, και ως εκ τούτου δεν έχουν στο δικό τους όνομα τους δύο λογαριασμούς, που απαιτούνται για πιστοποίηση της διεύθυνσης διαμονής, θα πρέπει να προσκομίσουν:

αλογαριασμούς στους οποίους να αναγράφεται το όνομα του συγγενή με τον οποίο διαμένουν

βυπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται το όνομα του συγγενή με τον οποίο διαμένουν και από πότε διαμένουν με το συγκεκριμένο άτομο

Η δήλωση θα πρέπει να υπογραφεί τόσο από τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/μαθήτριας όσο και από τον/τη συγγενή με τον/την οποίο/α διαμένουν. Η υπογεγραμμένη δήλωση θα πρέπει, τέλος, να πιστοποιηθεί από τον/την οικείο/α Κοινοτάρχη/Δήμαρχο/Πιστοποιών Υπάλληλο.

Κατεβάστε το έντυπο ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΔΩ

<< Πίσω στην προηγούμενη σελίδα